Deltagande trupper 2019

Stockholms Musikkår Tre Kronor

Svea livgardes musketerarkår

Eskilstuna Skyttemusikkår

Dalarnas Hemvärnsmusikkår

Smålands husarer

Falköpings Trumkår

Värmlands Fältjägare med Sveartilleri

Husby kompani

Fanborg