Deltagande trupper 2019

          Svea livgardes musketerarkår
Musketerarkåren är en frivillig enhet bemannad med aktiva och före detta aktiva soldater från försvaret. Denna enhet grundades 1994 och har till uppgift att visa manövrar och stridsformationer som infanteriet använde under året 1845.
www.musketerarkaren.se
Eskilstuna Skyttemusikkår
Eskilstuna Skyttemusikkår bildades redan 1861, då under namnet Eskilstuna Skarpskytteförenings Musikkår, och består av 40-talet amatörmusiker. Medlemmarnas ålder spänner från 16 – 76 år.
www.facebook.com/skyttemusikkaren/
Stockholms Musikkår Tre Kronor
Stockholms Musikkår Tre Kronor verkar för att bevara den svenska blåsmusiktraditionen. Tre Kronor har en omfattande och lyssnarvänlig repertoar med musik i folkkton, klassisk konsertmusik, 1900-talets populärmusik, musikal- och operettmusik, traditionell marschmusik samt äldre och nyare orginalverk för blåsorkester.
www.smtk.se
Dalarnas Hemvärnsmusikkår
Smålands husarer
Föreningen Smålands Husarer förvaltar traditionerna efter Kungl. Smålands Husarregemente.
Föreningen bildades redan 1928 direkt efter regementets nedläggning .
www.smalandshusarer.se
Falköpings Trumkår

Falköpings Trumkår är en orkester som har sin rekryteringsbas på kommunala musikskolan i Falköping. Falköpings Trumkår består av tre sektioner; trumslagare, brassmusiker och drill.
www.falkopingstrumkar.se

Värmlands Fältjägare med Sveartilleri
Husby kompani
Fanborg