om Dala Tattoo

Dala Tattoo ideella förening verkar för att med den gamla garnisonsstaden Falun och Dalregementets kaserngård som centrum återkoppla till den roll som Dalarna historiskt spelat i rikets försvar.

Detta skall göras med militärhistoriska uppvisnings- och musikupplevelser med en tydlig Dalaprofil där begreppet ”förband och bygd” får vara en ledstjärna för verksamheter och arrangemang samt att frivilligheten hos såväl organisation som uppträdande aktörer är ryggraden.

Email:  dala.tapto@gmail.com
Projektsamordnare
Konstnärlig ledare
Sten Aleman
070-371 71 66
 stenaleman2
Marknadsföring & Presskontakter 
Ordförande – personal
Hans-Erik Alfon
070-259 45 55