ATapto 2016 På marsch mot Stora Torget, Sten Aleman 06