event

 

DALA TAPTO
 

Föreningen Dala Tattoo planerar arrangera ett återkommande evenemang kallat Dala Tapto. Dala Tapto planeras, i likhet med och i samarbete med andra likartade evenemang i Sverige, att genomföras vartannat år.

Under mellanliggande år avses avhållas ett något enklare arrangemang, kallat För-Tapto, för att skapa och bibehålla det publika intresset.

Klicka för information om Dala tapto 2017