FÖR-TAPTO

2016

dalatattoo2107bild

 

Föreningen Dala Tattoo planerar arrangera ett återkommande evenemang kallat Dala Tapto. Dala Tapto planeras, i likhet med och i samarbete med andra likartade evenemang i Sverige, att genomföras vartannat år.

Under mellanliggande år avses avhållas ett något enklare arrangemang, kallat För-Tapto, för att skapa och bibehålla det publika intresset.

Som en liten försmak av Dala Tapto 2017 arrangeras ett För-Tapto i centrala Falun redan sommaren 2016, lördagen 2 juli.

Arrangemanget innebär en gatuparad, klockan 1200-1400 av musikkåren Tre Kronor som avslutas med en konsert på Stora torget, klockan 1400-1430, inramat med en uppvisning av en avdelning ur Svea Livgardes musketerarkår.

Under kvällen, start klockan 2000, framför musikkåren en konsert i Kristinehallen mot en entréavgift av 125: – kronor.

Biljetter genom Visit Södra Dalarna. Överblivna biljetter säljs vid entrén.

Se vidare under flik Biljetter.