Dala Tapto 2022

Deltagare 2022

Svea Livgardes Musketerarkår

Uppvisningstrupp som tillhör Försvarsutbildarna, med deltagande i många internationell evenemang, t.ex. Korea 2010, samt har stöttat Livgardet med Statsceremonier.

Se dem på Youtube, Facebook och Wikipedia.contact@musketerarkaren.se

Svea Livgardes Fältpiparkår

Frivillig musikkår även den med depå på Livgardet. Flitigt använd vid ceremonier på Livgardet, samt har deltagit i flera internationella evenemang.

Se dem på Youtube, Facebook och Wikipedia. gardesmusik.nu

Artilleriavdelningen i Göteborg

Frivillig uppvisningstrupp, som bär traditionerna efter Göta Artilleriregemente. Flitigt använt vid salutskjutningar vid t.ex. Doktorspromoveringar, samt har deltagit i flera internationella tattooer.

Se dem på Youtube, Facebook och Wikipedia. info@artilleriavdelningen.se

Ryttartruppen Livhusarerna

Frivillig ryttartrupp, som bär traditioner efter livhusarerna när de var beridna och eldiga hästar var ett med sin ryttare. Kontroll, djärvhet och elegans var en självklarhet. Uniformsmodellen är från 1800-talets slut.

Chef: fanjunkare Arne Svanberg.

Marinens ungdomsmusikkår Kronan

Frivillig musikkår från Kgl. Flottans traditionstyngda stad Karlskrona. Talangfulla ungdomar från hela Sverige söker sig hit. Kåren har gjort många kvalificerade internationella framträdanden.

Husby kompani

Falu Militärhistoriska Förening sätter upp dessa vaktposter i Dalregementets uniform m/1806. Dessa kommer vaka över alla uppvisningar. För den nyfikne, så följer de exercisreglemente för ”Fotregementena” från 1794. Här i sällskap med flöjtisten Jenny Carlsson från Skyttemusikkåren i Eskilstuna.

Fanborg

Ungdomar ur Dalarnas Hemvärnsungdom kommer föra de traditionella kompanifanorna, med koppling till socknarna, från Dalregementet.

Hemvärnets musikkår Borlänge

175 Hemvärnsmusikkåren är den idag äldsta hemvärnsmusikkåren, bildad redan 1940. Den bär musiktraditionerna efter Dalregementets musikkår, med rötter till Dalafänikorna på Gustaf Vasas tid. Kåren deltar i statsceremoniella sammanhang.

Hemvärnets musikkår Gävleborg

Hemvärnets musikkår Gävleborg har sina rötter i Bomhusorkestern. Kåren har gjort flera internationella och mycket uppskattade framträdanden, till exempel som svensk representationsorkester i Njimegen, denna stora marschprestation folkfest i Nederländerna.