Dala Tapto 2021

uppmarsh framför Mälardrottningen