Dala Tapto 2022

Organisation

Organisationsnummer: 802529-0043

Bankgiro: 5510-6496

Magnus Westerlund

Ordförande Dala Tattoo

Överste. Chef för Helikopterflottiljen 2009-2014, Försvarsattaché i Paris 2014-2017.


Sten Aleman

Direktör

0703-717156


Miroslaw Benendo

Skattmästare


Tomas Hellström

Musikalisk Ledare Dala Tapto

Dirigent Hemvärnsmusikkåren Borlänge