Dala Tapto 2021

Organisation

Magnus Westerlund

Ordförande Dala Tattoo

Överste. Chef för Helikopterflottiljen 2009-2014, Försvarsattaché i Paris 2014-2017.

Sten Aleman

Projektsamordnare/Konstnärlig ledare