Centrala Stadsrum  www.centralastadsrum.se

Tåg i Bergslagen

Gefle-Dala Jernväg, Museiförening

SJ

Föreningen Rommehedslägret

Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund  www.smkr.org

Dalregementets museer   dalregementetsmuseer.se