Dala Tapto 2023

Om Dala Tapto

Dala Tapto är ett evenemang som drivs av Dala Tattoo Ideella förening.

Genom Dala Tapto verkar föreningen för att med den gamla garnisonsstaden Falun och Dalregementets kaserngård som centrum återkoppla till den roll som Dalarna historiskt spelat i rikets försvar. Nuvarande Livgardet har sina rötter i Dalarna.

Dala Tapto ger militärhistoriska uppvisnings- och musikupplevelser med en Dalaprofil där begreppet ”förband och bygd” får vara en ledstjärna för verksam-heter och arrangemang liksom att den ideella insatsen är ryggraden hos både organisation och uppträdande aktörer.

Med Dala Tapto vill vi bjuda på en festlig familjeunderhållning.

  • Härlig musik och show
  • Militärhistoria i traditionell miljö
  • Underhållning för dalfolket och en ny turistupplevelse
  • Möjlighet för musikkårer och barn och unga i Dalarnas kultur- och musikskolor att visa upp sig inför stor publik

Förberedelser pågår för Dala Tapto 2023

Den ideella föreningen Dala Tattoo förbereder nu sitt tredje Dala Tapto 2023. Föreningens arbete sker helt ideellt.

Vi har hittills haft glädjen av ett bra samarbete med offentliga och privata verksamheter och företag i regionen som visat sitt engagemang i att stärka bygden och bjuda invånare och turister på ett starkt evenemang. För 2023 hoppas vi på att fördjupa vårt samarbete med tidigare och nya partners.

Några av våra viktigaste partners är Falu och Borlänge kommun, Länsstyrelsen, Turistrådet i länet och företagare i Falun/Borlänge, Kultur- och musikskolor i Dalarna, Hedmans Buss, Stora Enso/Stora Kopparberg, Försvarsmakten /Dalregementsgruppen/Hemvärnet, Länsmuseet, fastighetsägare och företag inom regementsområdet.

Dala Tapto erbjuder skräddarsydda samarbetsmöjligheter för ekonomiska och praktiska insatser i marknadsföring och genomförande. Vi vill kunna ge en fin upplevelse, möjligheter till företagsevenemang, marknadsföring och goodwill för våra partners. Efter önskemål medverkar vi i att skapa riktade paketlösningar för besökande grupper.

  • Har du frågor
  • Vill du engagera dig i Dala Tapto
  • Vill du gå med i föreningen Dala Tatttoo
    Kontakta oss på Dala Tapto

Sten Aleman