Dala Tapto 2023

trumpet

DALA TAPTO 2025

Dala Tapto är ett evenemang som drivs av Dala Tattoo Ideell förening.

Genom Dala Tapto verkar föreningen för att med den gamla garnisonsstaden Falun och Dalregementets kaserngård som centrum återkoppla till den roll som Dalarna historiskt spelat i rikets försvar. Nuvarande Livgardet har sina rötter i Dalarna.

Dala Tapto ger militärhistoriska uppvisnings- och musikupplevelser med en Dalaprofil där begreppet ”förband och bygd” får vara en ledstjärna för verksam-heter och arrangemang liksom att den ideella insatsen är ryggraden hos både organisation och uppträdande aktörer.

Med Dala Tapto vill vi bjuda på en festlig familjeunderhållning.

 • Härlig musik och show
 • Militärhistoria i traditionell miljö
 • Underhållning för dalfolket och en ny turistupplevelse
 • Möjlighet för musikkårer och barn och unga i Dalarnas kultur- och musikskolor att visa upp sig inför stor publik
 

Organisationsnummer: 802529-0043

Hedersorförande GnMaj Per Lodin

Plutonchef senare kompanichef på Dalregementet.

Bataljonschef på Markstridsskolan.

FMV och Högkvarteret i olika befattningar.

Regementschef för I19.

Brigadchef i Kosovo.

Chef FN:s observatörsmission mellan Indien och Pakistan.

Bli medlem:

Skicka in följande uppgifter till dala.tapto@gmail.com, i rubrikfältet skriver du: Medlemsansökan. Därefter i fritext:

 • Förnamn
 • Efternamn
 • Födelsedatum
 • Postadress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Ange om du önskar hjälpa till och på vilket sätt.
 • Betala 100 kronor till Bankgiro : 5510-6469

Tack för ditt engagemang.