Dala Tapto är ett evenemang som drivs av Dala Tattoo Ideella förening.

Genom Dala Tapto verkar föreningen för att med den gamla garnisonsstaden Falun och Dalregementets kaserngård som centrum återkoppla till den roll som Dalarna historiskt spelat i rikets försvar. Nuvarande Livgardet har sina rötter i Dalarna.

Dala Tapto ger militärhistoriska uppvisnings- och musikupplevelser med en Dalaprofil där begreppet ”förband och bygd” får vara en ledstjärna för verksam-heter och arrangemang liksom att den ideella insatsen är ryggraden hos både organisation och uppträdande aktörer.

Med Dala Tapto vill vi bjuda på en festlig familjeunderhållning.

  • Härlig musik och show
  • Militärhistoria i traditionell miljö
  • Underhållning för dalfolket och en ny turistupplevelse
  • Möjlighet för musikkårer och barn och unga i Dalarnas kultur- och musikskolor att visa upp sig inför stor publik

 

Organisationsnummer: 802529-0043

Bankgiro: 5510-6496

Slide
Magnus Westerlund

Ordförande Dala Tattoo

Överste. Chef för Helikopterflottiljen 2009-2014, Försvarsattaché i Paris 2014-2017.

Slide
Sten Aleman

Direktör

Telefon: 0703-717156

Slide
Miroslaw Benendo

Skattmästare

Slide
Tomas Hellström

Musikalisk ledare Dala Tapto

Dirigent Hemvärnsmusikkåren Borlänge

previous arrow
next arrow

Bli medlem:

Betala 100 kronor till Bankgiro : 5510-6469

Skicka in följande uppgifter till dala.tapto@gmail.com

I rubrikfältet skriver du: Medlemsansökan

Därefter i fritext:

Förnamn

Efternamn

Födelsedatum

Postadress

E-postadress

Telefonnummer

Ange om du önskar hjälpa till och på vilket sätt.

Tack för ditt engagemang.