Dala Tapto 2023

trumpet

DALA TAPTO 2025

Rommehed

Det gamla Dalregementet, hade här sin mötes- och exercisplats under åren 1796- 1908, som har ett kulturhistoriskt värde både vad det gäller byggnader och den omgivande terrängen.

Byggnaderna är placerade symmetriskt. Lägerplatsen, där soldaternas tält var uppställda, markerades av ett rutnät av björkar som delade in tältlägret. De första björkarna planterades troligen i slutet av 1700-talet. Mycket av Dalregementets själ och identitet finns knutet till denna plats.Passa på att besöka Dalregementets museum, som här skildrar regementets historia innan det flyttade till Falun. Officerssalongen, den gamla officersmässen, har idag en charmig restaurang, vi rekommenderar. Byggnader som Musikpaviljongen, Trossnäsbarracken, Stambarracken och Karamellan ger karaktär och beskriver vad som hände här. Den lilla dammen “Lushavet” talar för sig själv.

Dalregementet flyttades till Falun 1908 och på 1980-talet upphörde verksamheten helt på lägret. Men Fortfarande genomförs ceremoniell och kulturella aktiviteter här för att hedra minnet regementets tid här.