Dala Tapto 2023

trumpet

DALA TAPTO 2025

Carl Larsson och Livgardet.

Den berömde målaren som hade sitt mycket speciella hem på Lilla Hyttnäs i Sundborn utanför Falun, växte upp under knappa omständigheter i Stockholm, på Östermalm, som då i stor utsträckning var slumkvarter. I denna stadsdel låg huvuddelen av stadens kaserner till  regementena Svea livgarde på Fredrikshof, Livgardet till Häst K1 vid Storgatan och i vinkel längs Grevgatan låg Andra/Göta livgarde. Alldeles intill bodde lille Carl, som var så liten att han kunde slinka mellan staketspjälorna och komma in till soldaterna. En korpral med ansvar för en kompaniexpedition tog med sig pennstumpar, överblivna papper och gav till den konstnärlige ynglingen. Han undervisade honom hur de olika regementenas uniformer såg ut och Carl ritade flitigt snygga gubbar föreställande gardister, artillerister, pontonjärer, norska skarpskyttar. I samma kvarter bodde en korpral från Svea garde, som han sällan såg i tjänst och sällan såg nykter. Men när pengarna var slut för gardisten hade han ett antal “vita veckor” då han producerade täljda träfigurer av det mest utsökta slag, som föreställde landsknektar och andra karaktärer från renässansen. Konstnärliga soldater hjälpte honom i början av konstnärsbanan.

Vaktposter ur Husby kompani m/1806, samt Artilleriavdelningen i Göteborg under inmarsch.