Dala Tapto 2023

trumpet

DALA TAPTO 2025

Stockholms Musikkår Tre Kronor

Stockholms Musikkår Tre Kronor grundades för 30 år sedan av orkesterns musikaliske ledare och dirigent Nils-Gunnar Burlin m fl. Orkestern består av cirka 40 fritidsmusiker och drivs i föreningsform av medlemmarna.

Tre Kronor har en omfattande och lyssnarvänlig repertoar med musik i folkton, klassisk konsertmusik, 1900-talets populärmusik, musikal- och operettmusik, traditionell marschmusik samt äldre och nyare originalverk för blåsorkester. Konsertåret börjar traditionellt med en nyårskonsert trettonde dag jul. Därutöver arrangeras vår- och höstkonserter. Orkestern framträder också vid många offentliga och privata evenemang under året.

Tre Kronors oktett med trä- och bleckblås spelar traditionell äldre musik som på brunnsoktetternas tid (för 100 år sedan).

Klang- och stilmässigt verkar orkestern för att ta vara på den svenska blåsmusiktraditionen och dess möjligheter. Tre Kronor är attraktiv för kvalificerade amatörmusiker och samarbetar gärna med musikskolor i olika former.