Dala Tapto 2023

Föreningen Dala Tattoo

Bli medlem.

Betala 100 kronor till Bankgiro : 5510-6469

Skicka in följande uppgifter till dala.tapto@gmail.com

I rubrikfältet skriver du: Medlemsansökan

Därefter i fritext:

Förnamn

Efternamn

Födelsedatum

Postadress

E-postadress

Telefonnummer

Ange om du önskar hjälpa till och på vilket sätt.

Tack för ditt engagemang.