Dala Tapto 2023

trumpet

DALA TAPTO 2025

Hemvärnets musikkår Uppsala

Hemvärnets musikkår Uppsala, hemmahörande vid Upplands Flygflottilj F16, är en av de totalt 28 musikkårerna inom Försvarsmakten. Grundad 1975, har denna institution blivit en integrerad del av Uppsalas musikliv och fortsätter stolt att föra traditionen av militärmusik vidare. Med omkring 50 medlemmar från stora delar av Uppland, representerar musikkåren en mångfald av musikaliska talanger och […]

Stockholms Musikkår Tre Kronor

Stockholms Musikkår Tre Kronor grundades för 30 år sedan av orkesterns musikaliske ledare och dirigent Nils-Gunnar Burlin m fl. Orkestern består av cirka 40 fritidsmusiker och drivs i föreningsform av medlemmarna. Tre Kronor har en omfattande och lyssnarvänlig repertoar med musik i folkton, klassisk konsertmusik, 1900-talets populärmusik, musikal- och operettmusik, traditionell marschmusik samt äldre och nyare originalverk för […]

Dalecarlian Horse Academy

En beriden bågskytt är en kavalleriryttare som har pilbåge och ska avfyra pilar från den medan han rider i full galopp mot fienden. Historiskt sett så har bågskytte från häst funnits ända sedan människan började tämja hästen, eftersom det blev en stor hjälp när man skulle jaga. Man kom närmare viltet. Det blev en erkänd […]

Hemvärnets Musikkår Dalarna

Hemvärnets Musikkår Dalarna, (tidigare Borlänge), är Sveriges äldsta hemvärnsmusikkår. Bildad 1940, samtidigt som Hemvärnet, har den 83-åriga institutionen blivit en integrerad del av Dalarnas musikliv och förvaltar stolt traditionen efter Kungl. Dalregementets musikkår. Med omkring 45 medlemmar i åldrarna 18 till 80 år, från stora delar av Dalarna, representerar musikkåren en mångfald av musikaliska talanger […]

Svea Livgardes Fältpiparkår

Denna frivilliga fältpiparkår bildades redan 1989 och har sedan dess spelat vid ceremoniella sammanhang på Livgardet i Kungsängen och vid andra festliga tillfällen. Kåren består av tre instrumenttyper – virveltrumma, trumflöjt och Jägarhorn – alla stämda i tonarten Bess. Att kåren använder instrument stämda i Bess kan göra det lite knepigt att spela tillsammans med […]

Svea Livgardes Musketerarkår

Svea Livgardes Musketerarkår är en musikalisk enhet som bildades 1994. Kåren har sedan dess deltagit i ett stort antal internationella evenemang, där de har imponerat på publiken med skicklighet och precision. Deras första internationella framträdande var tillsammans med Fältpiparkåren 1995, och sedan dess har de fortsatt att representera Sverige i olika länder runt om i […]

Rommehed

Det gamla Dalregementet, hade här sin mötes- och exercisplats under åren 1796- 1908, som har ett kulturhistoriskt värde både vad det gäller byggnader och den omgivande terrängen. Byggnaderna är placerade symmetriskt. Lägerplatsen, där soldaternas tält var uppställda, markerades av ett rutnät av björkar som delade in tältlägret. De första björkarna planterades troligen i slutet av […]

Carl Larsson och Livgardet.

Den berömde målaren som hade sitt mycket speciella hem på Lilla Hyttnäs i Sundborn utanför Falun, växte upp under knappa omständigheter i Stockholm, på Östermalm, som då i stor utsträckning var slumkvarter. I denna stadsdel låg huvuddelen av stadens kaserner till  regementena Svea livgarde på Fredrikshof, Livgardet till Häst K1 vid Storgatan och i vinkel […]

Indelning: regemente, brigad, bataljon.

Militära förband indelas alltid för den verksamhet de ska bedriva. En del av dessa begrepp har omvandlats till reglementerade uttryck. I modern tid har man i Sverige använt begrepp som Freds och krigsorganisation. I äldre tider använde man begreppen administrativ och stridsindelning.Administrativ indelning var regementet, som innehöll ett antal kompanier, som i sin tur var […]

Vad är en garnison?

Garnison (av frankiska garir, germ. werjan, jfr [av]värja, även fr. garnir förse, utrusta[1]), sammanfattningen av alla de trupper, vilka är förlagda, ”garnisonerade”, inom samma stad, fästning eller annan ort (garnisonsort). All den tjänstgöring, som avser ordningens upprätthållande, vaktgöring, parader, gudstjänster o.s.v. sammanfattas vanligen under benämningen garnisonstjänst. Enligt Försvarsmaktens hemsida är garnison en form av paraplyorganisation för […]